Information

Nyt website

  Alminde Vandværk Du har måske læst eller hørt om, at der er fundet rester af sprøjtemidlet Chloridazon i store dele af Danmark. Der er desværre også fundet rester af nedbrydningsproduktet fra Chloridazon, Desphenyl-Chloridazon i vore boringer. Sprøjtemidlet Chloridazon blev i perioden fra 1960 og frem til 1996, hvor det blev forbudt, brugt til b.la. sprøjtning af roer. Grænseværdien for alle pesticider, i drikkevand, er i Danmark, som en politisk beslutning, sat til 0,1 mikrogram/liter. For 2 af vore 3 boringer er denne grænseværdi overskredet. Ved at lukke for 1 af de ramte boringer, og kun køre med de 2 øvrige, kan vi nu levere drikkevand, hvor grænseværdien på 0,1 ikke overskrides. Alminde Vandværk betragter denne løsning som en midlertidig løsning, og vi vil løbende kontrollere, at vi overholder grænseværdierne. Vort mål er, at alle vore boringer skal levere vand, som overholder grænseværdierne for drikkevand, og helst slet ikke indeholder…
Læs mere