Information

Status på nye boring

Den nye boring er nu i fuld drift, og den fungere som forventer. Omkring det nye pesticid, Chlorthalonl Amidsulfonsyre, som alle vandværker er blevet bedt om at analysere for, kan vi heldigvis melde hus forbi. Alle vore 3 boringer er blevet analyseret, og i ingen af dem var der spor efter pesticidet.