Bestyrelsen

Formand  Mogens Larsen Sysselhaven 9 21456017  mogens.larsen@profibermail.dk
Kasserer Søren Krab Stagebjergparken 152 20421132  kasserer@almindvand.dk
 Claus Clausen  Stagebjergparken 87 26883356
 Niels Peter Kjær Ottsen  Stagebjerg Alle’ 31 20647276
 Poul Bloch Sysselbjergvej 20 20311163
 Drift Vandværk  Vedr. driftforstyrrelser  Vandværket 75510830 eller se “Drift Status” under Hurtig Menu