Bestyrelsen

Formand  Niels Peter Kjær Ottsen Stagebjerg Alle’ 31 20647276 formand@almindvand.dk
Kasserer Søren Krab Stagebjergparken 152 20421132 kasserer@almindvand.dk
Drift  Anders Munch Sysselhaven 5 21433447 drift@almindvand.dk
 Rasmus Thomsen Almind Stationsvej 3 24375764
 Poul Bloch Sysselbjergvej 20 20311163
 Drift Vandværk  Vedr. driftsforstyrrelser  Vandværket 75510830 eller se “Drift Status” under Hurtig Menu