Driftstatus

9.oktober 2019

Lednings arbejde Gl.Landevej

Grundet brud på ledningsnettet vil der, onsdag den 9. oktober være lukket for vandet fra kl. 10.00 til ca. 15.00

 

Renovering af boring
Grundet nedenstående problematik, omkring fundet af Chloridazon i vore boringer, går vi nu i gang med at renovere boringen på Almind Stationsvej.

Arbejdet med den nye boring er nu næsten færdig.

Vi mangler kun at få den ren skyllet, og at få monteret styretalen.

Sluttelig skal der så udtages en annalyse af vandet, så vi er helt sikre på at vandet er fri for urenheder mm.

Endelig idrifttagelse primo marts.

Ovenstående vil ikke påvirke den daglige drift / levering af vand til forbrugerne, da den aktuelle boring har været lukket ned siden forureningen blev kendt.

Almind 29-1-2019
Mogens Larsen
Telf. 21456017

 

Du har måske læst eller hørt om, at der er fundet rester af sprøjtemidlet Chloridazon i store dele af Danmark

 

Der er desværre også fundet rester af Desphenyl-Chloridazon, i vore boringer.

Sprøjtemidlet Chloridazon blev i perioden fra 1960 og frem til 1996, hvor det blev forbudt, brugt til b.la. sprøjtning af roer.

Grænseværdien for alle pesticider, i drikkevand, er i Danmark, som en politisk beslutning, sat til 0,1 mikrogram/liter.

For 2 af vore 3 boringer er denne grænseværdi overskredet.

Ved at lukke for 1 af de ramte boringer, og kun køre med de 2 øvrige, har kan vi nu levere drikkevand, hvor grænseværdien på 0,1 ikke overskrides.

Alminde Vandværk betragter denne løsning som en midlertidig løsning. Vort mål er, at alle vore boringer skal levere som overholder grænseværdierne for drikkevand.

For at nå det mål, vil vi konsultere eksperter til, at undersøge vore boringer, og komme med anbefalinger til hvordan vi kan sikre den fremtidige indvinding af drikkevand.

Det er vigtigt at pointere, at det på ingen måde er sundhedsfarligt at drikke vand fra Almind Vandværk. Det fremgår også klart af Sundhedsstyrelsens FAKTA bemærkninger.

 

FAKTA: Grænseværdi og sundhedsrisiko – iflg. Sundhedsstyrelsen

  • Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder over grænseværdien.
  • Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.
  • I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.
  • Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.