Formandsberetning

2018-03-19

for året 2017

Alminde Vandværk

Beretning generalforsamling 2018
(for året 2017)

 

Jeg plejer at starte beretningen om, at det forgangne år har været et roligt år for Alminde Vandværk.

Det kan jeg, af grunde jeg senere skal komme ind på, ikke påstå at 2017 har været.

Men først lidt tal.

Ved udgangen at 2017 var vi 751 forbrugere, det er uændret i forhold til 2016.

Vi har leveret 84.806 Kbm. vand til forbrugerne, og vi har stadig et meget lavt vandspild.

Vi har i 2017 ikke haft væsentlig brud på ledningsnettet, hvilket er et godt bevis for, at vi har et godt vedligeholdt ledningsnet.

Ledningsnettet inklusiv alle ledningsdimensioner er ca. 40km, hvoraf de ca. 30km er hovedledning.

Vi har også i 2017 færdiggjort installation af de nye vandmålere, så de nu kan aflæses elektronisk, af vandværket. Dog ikke on-line, men vi skal køre en tur rundt i byen, og via et opsamlingsmodul opfange data fra de enkelte målere. Dette projekt har kostet 734.000kr.Hvis vi på sigt ønsker at gå online, så kræver det, at der skal installeres modtage/sende-udstyr på nogle master i området. Det udstyr vi har købt kan 100% bruges ved en senere opdatering til on-line kørsel.

Som det er i dag kan vi på ca. 1 time hente data fra alle brugerne.

Vi har her omkring årsskiftet haft et statusmøde med kommunen, hvor alle vore rutiner, og vor installationer blev gennemgået.

Kommunen er ovenud tilfreds med Almind Vandværk ?

Hvad er det så, der ikke er gået som vi har forudset.

Jo som i nok har læst/hørt, i Dagspressen, i LokalAVISEN eller på vores hjemmeside, så er der noget der er fløjet under radaren i den danske vandsektor.

Her i efteråret 2017 blev vi pludselig konfronteret med et pesticid, vi ikke før havde kendskab til.

Man havde et sted på Fyn fundet resterne af et sprøjtemiddel, der frem til 1996, blev brugt i landbruget til sprøjtning af roer, løg og radiser.

Chloridazon hedder sprøjtemidlet, og det stof der er fundet i drikkevand flere steder landet hedder Desphenyl Chloridazon.

I Danmark har vi en lovgivning, der ikke tillader pesticidrester på mere end 0,1 mikrogram pr. liter. Denne grænseværdi gælder for alle pesticider, uanset om de er sundhedsfarlige eller ej.

Hvis grænseværdien for Desphenyl Chloridazon skulle sættes udelukkende med hensyn til sundhedsfare skulle den være mere end 500 gange større. Denne betragtning er udsendt af Sundhedsstyrelsen.

Men i forhold til de 0,1 mikrogram pr Liter ligger 2 af vore 3 boringer over denne grænseværdi.

Men ved at lukke 1 af vore boringer, og kun indvinde fra de 2 andre, han vi levere vand der ikke overskrider grænseværdien.

Denne løsning betragter vi som en midlertidig løsning, og jeg vil senere her under generalforsamlingen berette, hvordan vi har planlagt en endelig løsning, så vi også i fremtiden kan skaffe rent vand og bruge alle 3 boringer.

Ved at have 3 boringer øger vi jo leverancesikkerheden.

Sidste år berettede jeg om flere tiltag vi ville arbejde videre med 2017.

Vi har fået indhentet tilbud på disse tiltag, med Chloridazon sagen har gjort, at vi har sat disse tiltag lidt i bero. Vi skulle jo nødig bruge penge på noget vi måske ikke burde have startet op.

De tiltag vi har indhentet priser på er:

Elektroniske vandmålere:                               Er gennemført

Fjernstyrede råvandspumper:                         Ikke opstarter            Pris 100.000kr.

Tyverialarm på boringer/vandværk:                Ikke opstartet

Pejling af boringer incl. Tyverialarm               Ikke opstarter            Pris 57.000kr.

Diverse udgifter til el-installation .                                                    Pris 43.000kr

Afkalkning af vand (jon bytning)                     Ikke opstarter           Pris 300.000kr

 

Kaj vil senere redegøre for rigets økonomi, status for 2017 og budget for 2018.03.13 2018 bliver nok et turbulent år for økonomien, men vi satser på at holde priserne, overfor forbrugerne på et uændret niveau.

 

Tilslut tak til alle, der i det forgangne år har været med til, at vi trods en del uforudsete hændelser, har været med til at køre Alminde Vandværk.