Formandsberetning

Beretning generalforsamling 2021 (for året 2020)

Dato 13-9-2021.

Igen i år har vi måttet, grundet Corona, udskyde generalforsamlingen ca. 6 måneder.

Denne beretning vil derfor også glæde for første halvår af 2021.09.06

Den forgangne periode har ikke budt på nogen overraskelser, så jeg vil derfor berette om de planlagte og gennemførte sager, der har været.

Først lidt tal:

I 2020 har vi leveret 83.290 Kbm vand til forbrugerne. Det er stort set det samme som i 2019.
Vi har i 2020 haft et meget lille spild ca. 1%, hvilket er et meget fint resultat, som indikerer, at vores ledningsnet er rimeligt tæt.

Ved udgangen af 2020 havde vi 766 registrerede vandmålere / forbrugere tilsluttet vandværket.

Vores natforbrug ligger omkring 1 til 1,5 Kbm pr. time.
Dette tal er den vandmængde, der leveres til forbrugerne hen over nattetimerne.

Søren vil senere komme med mange flere tal, når han fremlægger regnskabet.

Nødforbindelse til/fra Bramdrupdam

På sidste generalforsamling berettede jeg om vore planer for en bedre sikrere nødforbindelse til Bramdrupdam Vandværk.
Den er nu etableret, den blev taget i brug i november 2020.

Med den nye opsætning kan vi nu via vores pc starte og stoppe nødforsyningen, og der er altid friskvand i nødforsyningsledningen.
Prisen for etableringen var vurderet til 300.000kr., og prisen endte på 350.000kr.

Vi har prøvet at køre et døgn, hvor vi lukkede ned for Alminde Vandværk og udelukkende fik vand via nødforsyningen fra Bramdrupdam, og det fungerede fint.

 Besked til forbrugerne ved brud

Vi har i bestyrelsen haft en snak om, hvordan vi orienterer forbrugerne, hvis der opstår problemer med vandforsyningen i vores forsyningsområde.
Det gælder både planlagte og pludselige lukninger.

Som det er nu, orienterer vi via Facebook og på vores hjemmeside.

En anden mulighed kunne være at sende en SMS til forbrugerne.
Denne mulighed findes. Det betyder, at alle der har mobiltelefoner i vores område vil modtage en SMS fra vandværket, hvis der er problemer i lige deres område.

En sådan løsning vil koste ca. 700 kr. pr måned.

Vi i bestyrelsen mener, at løsningen med Facebook og hjemmeside er en forsvarlig løsning, da vi ikke har mere end 3-4 tilfælde pr. år, hvor vi skal orientere forbrugerne.

Hvad mener i?

Udstykning Vestergade

Vi har også fået 3 nye gadenavne her i Almind.

Lærkevænget; Løvvænget og Lindevænget, 3 gadenavne, der tilsammen rummer 65 nye boliger.
38 lejeboliger og 27 privatboliger.

Byggeriet et godt i gang, vi har trukket vandledninger til alle, og de første lejeboliger er i disse dage ved at blive tilsluttet vores ledningsnet.

Udstykning Hedevej

Man arbejder også med planer om en udstykning og en ny vej lige øst for Hedevej.

Den nye vej skulle efter sigende komme til at hedde Hedevangen.

Hvilken form for byggeri der skal opføres, er vist ikke helt planlagt.

Til slut tak til alle, der i den forgangne periode har være med til, at opnå og løse de opgaver, der har været her i 2020 og 2021.