Formandsberetning

Beretning generalforsamling 2022 (for året 2021)

Dato 20-3-2022

Så slap vi over restriktionerne med Corona, så nu kan vi igen holde generalforsamling i marts måned.

Sidst vi holdt generalforsamling et halvt år siden, nemlig den 13-9-2021.

Først lidt tal for 2021:

I 2021 har vi leveret 81.789 Kbm. vand til jer forbrugere.

Vi har sendt 85.199 Kbm. vand ud i ledningsnettet.
Det betyder at vi har haft et spild på 3.410 Kbm. svarende til 4,17%.

Det er et pænt resultat, som indikerer at vores ledningsnet er i udmærket stand.
Spildet fremkommer ved eventuelle brud og reparations arbejder på ledningsnettet, og de utætheder, der uundgåeligt vil være på ledningsnettet.

Hvis det samlede spild overskrider 10% er det kritisk, man får en ”bøde” af kommunen, men en sådan har vi endnu aldrig gjort os fortjent til.

Pengesagerne vil Søren Krab senere komme tilbage til.

Vi har i 2021 færdiggjort udstykningen Lærkevænget, Lindevænget, Løvvænget og Laurbærvænget.

Lejeboligerne er alle næsten færdige, og mange er allerede flyttet ind.

Ejerboligerne går det dog lidt langsommere med, men der er gang i flere byggerier, og enkelte er allerede flyttet ind.

Det firma, Familie Bolig, der bygger lejeboligerne på Lauerbærvænget og Lindevænget, har haft så stor succes med at få udlejet boligerne, så de har købt grunde overfor hvor de vil opføre 24 nye lejeboliger, på den nye vej, der kommer til at hedde Hedevangen.

Arbejdet på den nye udstykning er allerede påbegyndt, og vi lægger byggevand ind inden for de nærmeste dage.

Vi er også bekendt med at Kolding kommune arbejder med planer om at erhverve noget jord nord for Højvangen på Almind Hede.
Planerne skulle være at bruge området til erhvervsbyggeri, men vi må vente og se, hvad planerne munder ud i.

Som bekendt har vi jo en nødforbindelse til Bramdrupdam Vandværk.

BNBO

Det har næppe kunnet undgås at alle har hørt om forurening af vandværksboringer, og i den forbindelse arbejder man med et begreb BNBO, BoringsNære Beskyttelses Områder.

Det betyder at der udarbejdes planer for arealer omkring vandværksboringerne, hvor der er skrappe regler for hvordan man sprøjter og gøder jorden.

Disse restriktioner glæder hvor der er tale om erhvervsmæssig landbrugsjord, og inden udgangen af 2022 er planen at vandværkerne skal have indgået ersatningsaftaler eller har købt de berørte arealer.

Alminde Vandværks boringer, og dets BNBO-områder ligger ikke på erhvervsmæssig landbrugsjord, hvorfor Alminde Vandværk ikke skal indgå erstatningsaftaler.

Alminde Vandværk skal informere de omkring liggende grundejere om, hvordan man sikre ikke at belaste grundvandet unødvendigt.

Dette gøres ved kun at bruge godkendte kemikalier, og ved kun at dosere dem i de anbefalede mængder, allerbedst ved at gå over til GIFTFRIHAVE.

Sidst vil jeg nævne, at vi har haft besøg af Kolding kommune.

De kommer hver andet år for at tilse om vi lever op til de krav det offentlige stiller til almene vandværker.

Som sædvanligt fik vi kun positive tilkendegivelser.