Formandsberetning

Beretning generalforsamling 2020 (for året 2019)

Dato 3-8-2020 (dato rykket grundet Corona restriktioner)

Denne beretning vil dække perioden året 2019 og frem til 3-8-2020.

Perioden har været, som man kan forvente for driften af et alment vandværk.

Vi har ikke haft større problemer med driften af selve vandværket, og ledningsnettet har også vist sig fra sin pæne side.
Et par ledningsbrud har vi dog haft, men generelt ikke over, hvad man kan forvente.

Vi har 766 vandmålere installeret hos vores forbrugere.
Ved den årlige aflæsning pr. 31-12-2019, havde vi pumpet 83.542 Kbm. vand ud til forbrugerne.
Samlet udpumpning fra vandværket i samme periode var 84.288 Kbm., så når man så regner antal Kbm. der er forbrugt til skylning af filterne på vandværket fra (746 Kbm.), kommer vi frem til et spild på 6,5 %.
De 6,5% stammer fra mindre utætheder i ledningsnettet, og vandspild i forbindelse med diverse reparationer og brud på ledningsnettet.
6,5% er acceptabelt.
Kommer man over 10% begynder det at blive kritisk.

Vi holder konstant øje med nat-vandforbruget.
Nat-vandforbruget giver et godt billede af om der skulle være udsivning hos forbrugerne eller på ledningsnettet.
Et normalt nat-vandforbrug ligger på ca. 1 Kbm., altså 1.000, liter i timen.

Her ultimo juli aflæste vi alle vandmålerne.
Det gjorde vi for at få et billede af, om der kunne være et unormalt forbrug hos nogle
forbrugere: Vi får også en udskrift af om der er målere, der i løbet af et døgn, ikke har stået stille.
Ved denne kontrol her i juli, fandt vi frem til 2 forbrugere der havde problemer med deres installation.
Der kan være tale om et toilet der siver; en udvendig vandhane, der ikke er lukket ordentlig, eller en utæthed i husets skjulte rør installation.

Vi kan kun kraftigt opfordre til, at man jævnlig kontrollerer husets vandmåler.

Vores nye boring, som vi idriftsatte i april 2019, kører helt som forventet, som nogen måske kan huske, havde den en svær fødsel.

Vi kører i dag med 2 af vore 3 boringer. Den 3 boring er i standby, og kan indgå i driften om nødvendig.
Hvis vi tager den i brug, skal vi sikre os at vi overholder Chloridazon grænseværdierne, da den 3. boring indeholder en smule Chloridazon.

I den nærmeste fremtid vil nok få ca. 100 nye forbrugere, da der arbejdes med planer om en ny udstykning på nordsiden af Vestergade.
I LokalAVISEN, der udkommer her i uge 34, vil man kunne læse lidt om disse planer.

En ny udstykning, vil sikkert glæde vores kasserer, men Søren vil senere komme nærmere ind på vandværkets økonomi.

Sluttelig vil jeg orientere lidt om vores planer for forbedring af vores nødforbindelse i Bramdrupdam vandværk.
I dag har vi en nødforbindelse til Bramdrupdam, som vi brugte da vi renoverede/ombyggede vores vandværk i 2013.
Brugen af nødforsyningen kræver, at der installeres en trykforøger, hvor Bramdrupdams og Almindes ledningsnet mødes på Hedevej.
Det kræver også, at man inden brug, skyller nødforsyningsledningen i gennem.
Alt dette betyder, at der vil gå flere dage inden vi kan få vand fra Bramdrupdam.

Derfor har vi besluttet at optimere nødforsyningen, så vi kan etablere nødforsyning via vores it-systemer, og altså næsten øjeblikkelig etablere forsyning fra Bramdrupdam.

Dette giver os stor driftssikkerhed ved f.eks. strømsvigt, reparationsopgaver på vandværket, f.eks. renovering af rentvandsbeholder.

Alt dette er ikke gratis.
Det vil koste omkring 300.000kr., men vi mener, det giver os alle en stor sikkerhed for en fremtidig stabil drift.

Til slut tak til alle, der i det forgangne år har været med til, at vi er klarede de udfordringer 2019/20 bragte.