Hårdhed

Hårdheden i det vand vi leverer til forbrugerne er 13,6 Dh