Vandanalyse

Vandanalyser

Total hårdhed   13,0dH

Vandanalyse vandværk 2021-05-04

Vandanalyse vandværk 2022-05-03

Vandanalyse vandværk 2023-02-13

Vandanalyse vandværk 2023-06-02

Ønsker du yderligere oplysning om Almind Vandværks
analysepolitik er du velkommen til at kontakte vandværket.

Hvor tages der prøver ? Antal Hvor ofte
På vandværket

4

hvert år

På ledningsnettet

4

hvert år

Boringer

1*

hvert 3. år

*) hvert 3. år pr. boring.
Vandværket har 3 boringer
Det betyder at der bliver taget prøve af een boring hver 12. måned