Vandanalyse

Vandanalyse

Total hårdhed   13,6dH     målt den 4-12-2020

Vandanalyse ledningsnet 2018-9-13

Vandanalyse ledningsnet 2020-05-18

Vandanalyse Vandværk   2020-05-07

 

Hvad betyder tallene? Klik her for at se vejledning

Ønsker du yderligere oplysning om Almind Vandværks
analysepolitik er du velkommen til at kontakte vandværket.

 

 

 

Hvor tages der prøver ? Antal Hvor ofte
På vandværket

4

hvert år

På ledningsnettet

4

hvert år

Boringer (inkl. sprøjtemidler m.v.)

1*

hvert 3. år

 

*) hvert 3. år pr. boring.
Vandværket har 3 boringer
Det betyder at der bliver taget prøve af een boring hver 12. måned